Home
MCG-ProACTIVE
Diensten
Procesbeheersing
Toezicht & Controle
Veiligheid & Milieu
Ervaring
Links
Contactformulier
Fotoalbum

Veiligheid en Milieu

In de Arbowet staan regels opgenomen om zoveel mogelijk risico's in te perken. Werkgever en werknemers moeten er alles aan doen om te zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Deze regels hebben te maken met de persoonlijke veiligheid van de medewerkers maar ook met de veiligheid voor de directe omgeving. Zo kunnen onverwachte calamiteiten grote gevolgen hebben voor veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel, maar denk ook eens aan de mogelijke effecten op de directe omgeving en het milieu. Omdat er verbanden liggen tussen de Arbo- en Milieuwetgeving heeft MCG de dienstverlening op dit gebied samengebracht onder Veiligheid en Milieu.

 

Veiligheidskundige begeleiding

Heeft u behoefte aan deskundige begeleiding of bent u verplicht een deskundige in te schakelen voor het verrichten van specifieke werkzaamheden. MCG kan u een veiligheidskundige aanbieden die u de deskundigheid geeft die u zoekt.

 

Vergunningaanvragen in het kader van veiligheid en milieu

Wilt u een milieuvergunning of een gebruiksvergunning aanvragen, maar zich niet in de regels verdiepen, dan nemen wij de uitvoering van de aanvraag en het in overeenstemming krijgen van uw organisatie/object aan de eisen toch gewoon van u over. Om te komen tot een goede vergunning is het noodzakelijk dat de aanvraag een volledig beeld geeft van wat u wilt en dat hierover goede communicatie met het bevoegd gezag bestaat. Op basis van de aanwezige documentatie, toetsen wij de organisatie/object aan de eisen die aan de borging van het milieu of veiligheid worden gesteld. MCG kan de vergunningaanvraag opstellen en de communicatie voeren met de externe partijen in het traject.

 

Certificering volgens VCA of ISO

U wilt met uw organisatie een certificatie behalen/behouden voor een kwaliteitssysteem. MCG heeft de ervaring met het opzetten en beheersen van een kwaliteitssysteem volgens VCA of ISO. Ook alleen een handboek bij- of uitwerken of uw huidige systeem periodiek beoordelen behoort bij ons tot de mogelijkheden.

 

Opstellen van BHV-plan, noodplan of ontruimingsplan

Deze plannen worden zowel in de arbo als de milieuwetgeving, maar ook bij de VCA besproken. Wij kunnen voor u de plannen opstellen volgens de daarvoor geldende regels. Tevens verzorgen wij voor u zowel de implementatie van de plannen in uw organisatie als de instructies aan uw medewerkers. 

 

Top
Management Consultancy Gerritsen| www.veiligheidenmilieusupport.nl