Home
MCG-ProACTIVE
Diensten
Procesbeheersing
Toezicht & Controle
Veiligheid & Milieu
Ervaring
Links
Contactformulier
Fotoalbum
Procesbeheersing

Onder procesbeheersing worden door ons alle diensten samengebracht die te maken hebben met de processen binnen uw bedrijf. De kern van procesbeheersing is immers dat er duidelijke en overzichtelijke procesbeschrijvingen, protocollen, werkinstructies en handleidingen worden gecreëerd waarmee uw organisatie de beschikking krijgt over alle informatie die nodig is om uw bedrijfsprocessen te kunnen beheersen. Wij kunnen u ondersteunen bij verbeteren van bestaande processen of het uitwerken en inrichten van totaal nieuwe procedures voor uw organisatie.

Heeft u de indruk dat een proces efficiënter en daarmee kostenbesparend kan worden uitgevoerd?........ of heeft u een bestaand proces waarvan u denkt dat het aan een facelift toe is?  Wij kunnen het voor u uitwerken en laten zien dat een beoogde aanpassing of kostenreductie voor u ook daadwerkelijk het gewenste effect zal hebben. Wij maken daarbij gebruik van BPM-software die ons in staat stelt om processen te ontwerpen, analyseren en simuleren. Hierdoor krijgen wij inzicht in het door u beoogde proces, de bottlenecks en uitzonderingen, zodat wij in staat zijn om voor u het meest efficiënte proces te realiseren.

 

Hoe werkt het in de praktijk

Op basis van reeds aanwezige procesbeschrijvingen en interviews met management en uitvoerende wordt het beoogde proces gemodelleerd. Door een analyse uit te voeren krijgen wij inzicht in verbeterpunten, risico's en in hoeverre uw proces aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. De bevindingen en onze aanbevelingen ter verbetering worden aan u gepresenteerd. Na akkoord wordt het procesmodel in overeenstemming gebracht met de gewenste situatie. Vervolgens wordt aan de hand van een simulatie het beoogde proces getoetst aan de praktijksituatie zonder dat dit een verstoring geeft van uw dagelijkse bedrijfsvoering. Deze simulatie geeft de organisatie een visualisatie van het resultaat van de proceswijziging. Wij kunnen op basis van de simulatie onder andere inzichtelijk maken wat de benodigde capaciteit, doorloop- en wachttijden en proceskosten van deze procesverandering zijn.

Bij de ontwikkeling van een nieuw proces wordt nagenoeg dezelfde systematiek gehanteerd, waarbij door ons altijd getracht wordt het proces volledig te laten inpassen in uw bestaande bedrijfsvoering en registratiesystemen.

 

 

 

Top
Management Consultancy Gerritsen| www.veiligheidenmilieusupport.nl