Home
MCG-ProACTIVE
Diensten
Procesbeheersing
Toezicht & Controle
Veiligheid & Milieu
Ervaring
Links
Contactformulier
Fotoalbum

Toezicht en controle

Ontbreekt het uw organisatie net aan de juiste kennis of wilt u uw eigen medewerkers volledig blijven inzetten voor hun kerntaken? MCG geeft graag invulling aan uw vraag voor het uitvoeren van toezicht en controle om zo te zorgen dat uw organisatie zijn wettelijke verplichtingen kan nakomen. Wij hebben hiervoor de dienst Compliance Audit opgezet, waarmee wij voor u de kwaliteit kunnen aanbieden waar u naar opzoek bent!

 

Wij kunnen u helpen met onze Compliance Audit

Onze Compliance Audit kan het beste worden samengevat als een toets of uw bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, Veiligheid en Milieu. Wij kijken daarbij naar uw bedrijf door de ogen van de handhaver en wijzen u op zaken die niet voldoen aan de eisen die daaraan door de wetgever worden gesteld. Vervolgens geven wij aan wat er moet gebeuren om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen (compliance).

 

Hoe werkt het in de praktijk

Ons Compliance Audit-concept bestaat uit afzonderlijke fasen waarbij u na ieder onderdeel kunt besluiten of u al dan niet de volgende fase met ons in wilt gaan. Aan de hand van een intakeformulier kunt u zelf bepalen welke aspecten u wel, en niet door ons wilt laten bekijken of uitvoeren. Afhankelijk van uw vraag komen wij een dag of een dagdeel bij u langs en lichten uw bedrijf door op de (administratieve) verplichtingen die verbonden zijn aan uw bedrijfsvoering. Hierna geven wij u de aandachtspunten en aanbevelingen aan. U beslist zelf of de organisatie hiermee aan de slag gaat of dat u wilt dat wij voor u de uitvoering verzorgen. Onze ondersteuning bij de invoering van de aanbevolen veranderingen kan zowel bestaan uit een tijdelijke detachering als middels een telefonisch consult. In overleg met u ondersteunen wij u op de door u gewenste manier. Na de gemaakte aanpassing(en) komen wij opnieuw bij u langs om te bekijken of en op welke wijze onze aanbevelingen zijn uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk dat wij periodiek voor toezicht en controle bij u langs komen om na te gaan of alles nog in overeenstemming is met de dan geldende regelgeving. Eventuele wijzigingen van wet- en regelgeving of uw eigen organisatie worden dan tegelijkertijd met u doorgesproken, zodat de gevolgen daarvan voor uw bedrijf in beeld worden gebracht.

Wij adviseren u ongeveer één keer per jaar een dergelijke check uit te voeren.

 

Top
Management Consultancy Gerritsen| www.veiligheidenmilieusupport.nl